ภัยพิบัติ

ปราจีนบุรี ฝนตกหนักน้ำท่วมวัดกลางดึก!!

ปราจีนบุรี ฝนตกหนักน้ำท่วมวัดกลางดึก!

 

!

เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝน
ตกหนักเป็นวงกว้างใน
พื้นที่ปราจีนบุรี และเกิด
น้ำป่าไหลมาสมทบกับ
น้ำฝนที่มีอยู่เดิมก่อให้
เกิดน้ำเอ่อท่วมบ้านเรือน
ประชาชน ม.2 ต.บ้าน
พระ อ.เมืองปราจีนบุรี
ที่อยู่ติดคลองเกือบ 10
หลังคาเรือน จนต้องพา
กันขนของขึ้นที่สูง เช้าที่
ผ่านมาอบต.บ้านพระ
ทหาร และเจ้าหน้าที่ของ
รพสต.ลงพื้นที่ที่วัดบ้านพระแจกยากันน้ำกัดเท้าให้แก่พระภิกษุสงฆ์สาม
เณร พระอธิการดิเรก
ธรรมะทัตโต เจ้าอาวาส
วัด กล่างว่า ค่ำวานนี้เกิด
ฝนตกหนักติดต่อกันนับ
ชั่วโมง. กระทั่งเทียงคืน
กว่าๆเกิดน้ำหลากท่วม
บริเวณลานวัดทั้งหมด
ซึ่งมีระดับน้ำสูงถึง 30-
80 ซม.บางจุด และได้
แจ้งทางเจ้าหน้าที่บ้าน
เมืองให้รับทราบ ช่วงสายที่ผ่านมาอปท.ลงมา
ดูแลให้การช่วยเหลือใน
เบื้องต้นแล้ว นอกจากนี้
น้ำยังท่วมขังในเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี และพื้น
ที่ใกล้เคียงอีกด้วยและ
น้ำเริ่มลดละดับลงบ้าง
แล้วยังคงเหลือน้ำตก
ค้างบางส่วน…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…