Reporter&Thai Army

ผบ.ทบ.เชิดชูเกียรติ 40 นายพลเหล่าปืนใหญ่ ในโอกาสเกษียณชีวิตราชการ ย้ำ ความเป็น “ราชาแห่งสนามรบ” ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพ

ผบ.ทบ.เชิดชูเกียรติ 40 นายพลเหล่าปืนใหญ่ ในโอกาสเกษียณชีวิตราชการ ย้ำ ความเป็น “ราชาแห่งสนามรบ” ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพ
เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2561 ที่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรติ นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารปืนใหญ่ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 40 นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คือ พล.อ.วิสุทธิ์ นาเงิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมมอบโล่ที่ระลึกให้กับผู้รับการเชิดชูเกียรติและกล่าวสดุดีนายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการ ตอนหนึ่งว่า “ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ทุ่มเททำงานตามบทบาทภาระหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติ ตลอดช่วงชีวิตรับราชการเหล่าทหารปืนใหญ่ ถือว่าเป็นเหล่าที่เป็นกำลังรบหลักของกองทัพบก มีศักยภาพ คุณลักษณะของเรามีความองอาจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวดังสมญานามว่า “ราชาแห่งสนามรบ”
พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาเหล่าทหารปืนใหญ่ได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกทางด้านยุทธวิธีจนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดน หรือการรบในพื้นที่ชายแดนที่พวกเราส่วนหนึ่งได้เข้าไปปฏิบัติการทั้งนี้ตนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปปฏิบัติงานของหน่วยรบพิธีทางยุทธวิธีในพื้นที่ชายแดนก็ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่าทหารปืนใหญ่ทำให้ภารกิจของตนประสบความสำเร็จ จึงถือได้ว่าในหลายสิบปีที่ผ่านมาความขัดแย้งตามแนวชายแดนยืนยันว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จคือเหล่าทหารปืนใหญ่ซึ่งตนก็ประสมด้วยตนเองตลอดชีวิตที่ทำงานตามแนวชายแดนจึงขอชื่นชมและขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้
พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า ในวาระที่ทุกท่านจะอำลาชีวิตราชการไป ตนเชื่อมั่นว่าความรู้ความสามารถประสบการณ์ของท่านจะถูกถ่ายทอดไปสู่น้องๆ เหล่าปืนใหญ่รุ่นรุ่นหลังให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบไปและที่สำคัญเชื่อมั่นว่าแม้ว่าพวกเราจะเกษียณไปแล้วแต่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นทหารอาชีพพวกเรายังพร้อมที่จะสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของกองทัพบกเพื่อให้กองทัพบกก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส
จากนั้น พล.อ.วิสุทธิ์ นาเงิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม ขึ้นรถตรวจพลสวนสนามพร้อมกับผู้แทนผู้รับการเชิดชูเกียรติ โดยพลประจำปืนทำการยิงปืนใหญ่จำนวน 1 นัด โดยการสวนสนามของขบวนสวนสนามเดินเท้าจำนวน 5 กองพันและขบวนสวนสนามยานยนต์จำนวน 1 กองพัน
พล.อ.วิสุทธิ์ กล่าวอำลาชีวิตเกษียณอายุราชการว่า รู้สึกยินดีและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่กองทัพบกโดยศูนย์การทหารปืนใหญ่ได้จัดพิธีอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรติในวันนี้ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สูงค่าและระลึกไว้ในความทรงจำตลอดไปพิธีวันนี้เป็นการแสดงถึงความรักความสามัคคีโดยไม่มีการแบ่งแยกหมู่คณะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นในอดีตจนถึงปัจจุบันความสามัคคีจะช่วยให้สังคมและประเทศชาติดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวรและเป็นสิ่งเดียวที่สามารถเอาชนะศัตรูและผู้รุกรานได้อย่างเด็ดขาด

สมชาย เกตุฉาย/ภาพข่าว
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน