อาหารและยา

100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพวันหมออนามัย

100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพวันหมออนามัยหมออนามัยสร้างเสริมสุขภาพคนไทยออกกำลังกายเพื่อลดโรค
ณ อาคารประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่14 กันยายน 2561
จัดกิจกรรมเต้นลีลาศ การขยับร่างกายโดยวิธีต่างๆ
เวลา 09.30 น.นางกุสุมา จันทรวิภาค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(ผอ.รพ.สต.โนนรัง)กล่าวเปิดกิจกรรม
โดยมีนางจิฬาพันธ์ ชูมีชัย ข้าราชการบำนาญ(อดีตผอ.รพ.สต.โนนรัง)วิทยากรสอน*พร้อมนางเสาวนีย์ ภูุจริต เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน,นางอนึง อ้วนวงศ์ เจ้าพนักงานงานสาธารณสุขชำนาญงานและทีมงานอสม.ตำบลโนนรังร่วมรับฟังพร้อมแสดงท่าเต้นลีลาศอย่างสวยงาม

ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 50 คน

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

 

________________
ศรีไพร ทูลธรรมภาพ/ข่าว
เหยี่ยวข่าวโนนรัง 101.smart city รายงาน