ข่าวเชียงใหม่

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการพระราชวัง และคณะกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการพระราชวัง และคณะกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ และคณะกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จำนวน ๔๒ คน ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ ที่เดินทางมาร่วมปฏิบัติภารกิจในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มอบสิ่งของพระราชทานและร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านบงตัน ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ กองบิน ๔๑ ได้สนับสนุนทหารกองประจำการ จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ จำนวน ๖๐ คน ร่วมลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนบ้านบงตันในครั้งนี้ด้วย