Uncategorized

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย ร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตาหลวง ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

14 ตุลาคม 2561 เวลา 09.10น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย ร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตาหลวง ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ โดยมีพระภาวนารัตนญาณ(วิ)หรือครูบาอริยชาติ อาริยจิตโต เป็นประธานสงฆ์ และมีคณะศิษยานุศิษย์จากทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก