ข่าวรัฐสภา

ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหัวหน้าผู้แทนสมาชิกรัฐสภาไทยพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหัวหน้าผู้แทนสมาชิกรัฐสภาไทยพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับนางสาวกาเบรียลลา กูเอบัส บาร์รอน ประธานสหภาพรัฐสภา ซึ่งได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีที่รัฐสภาไทยได้เสนอชื่อ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาสตรี เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา จากนั้น ประธานรัฐสภาได้นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย พบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำโดย ศ. น.พ. ตาน วิน ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข กีฬาและวัฒนธรรม สภาชาติพันธุ์เมียนมา

โอกาสนี้ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 44 วาระที่หนึ่ง โดยมีนายมาร์ติน จุนกอง เลขาธิการสหภาพรัฐสภา เข้าร่วมการประชุมด้วย จากนั้น ได้เข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 30 โดยได้ร่วมอภิปรายต่อร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เรื่อง “การบรรลุวาระประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายในปี 2573 : บทบาทของรัฐสภาในการประกันสิทธิในการเข้าถึงระบบสุขภาพ ในหัวข้อย่อยที่ 1 “การสร้างความมั่นใจว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้หญิงและเด็กหญิง โดยเน้นย้ำความสำเร็จในการดำเนินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน