ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

“พระเทพมังคลาจารย์” มุทิตาจิต แด่พระครูสุจิตวรญาณ

“พระเทพมังคลาจารย์” มุทิตาจิต แด่พระครูสุจิตวรญาณ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง มุทิตาจิต แด่พระครูสุจิตวรญาณ (เปลี่ยน ญาณวโร) น.ธ.เอก,ศน.บ. เจ้าอาวาสวัดป่าตัน เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 6 รอบ 72 ปี พรรษา 52 พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ วัดป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา