ณ ห้อง 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”


วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 -14.30 นาฬิกา ณ ห้อง 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนา และพลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร เลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน รวมทั้งพลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน