ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า ปฐมนิเทศชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน


ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า ปฐมนิเทศชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า เรียกชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ชี้แจงมาตรการเชิงรุกป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เน้นการใช้กลไกประชารัฐ 

ที่กองร้อยทหารปืนใหญ่ที่ 1 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.เกษม วังสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 โดยมีกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 จาก 9 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 70 นาย เข้ารับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยใช้ปฏิบัติการเชิงรุกทางจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึก ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังลดการเผาในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งพื้นที่ชุมชน พื้นที่ทางการเกษตร และพื้นที่ป่าสงวน ป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขั้นรุนแรง

 

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า มุ่งเน้นการใช้กลไกประชารัฐ โดยประสานขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและต้านภัยหมอกควันและฝุ่นละออง เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังตั้งแต่ระยะเริ่มต้น รวมถึงจัดชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันลงพื้นที่เสี่ยงร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สร้างความเข้าใจในเรื่องของปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควัน วิธีการป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังตั้งแต่ช่วงเวลานี้