กองบิน ๔๑ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุฯร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


กองบิน ๔๑ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุฯร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย คุณพนิตนันท์ มั่นทน รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ได้จัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากนั้น ได้จัดให้มีพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศให้กับหน่วยงานและผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศ รวมถึงได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๙ ทุน มอบเงินสนับสนุนให้กับศูนยืพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหลวง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา และพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ และชาวม้ง จำนวน ๓๐ คน อีกด้วย