ร่วมจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ การจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธ.ค.๖๑


เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๑, ๐๙๐๐ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ พร้อม กพ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๑ ฐานฯ บ.มณีพฤกษ์ ร่วมกับ หน.ส่วนราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ อ.ทุ่งช้าง, หน่วยงานสาธารณสุข,ฝ่ายปกครองอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่,สมาชิกเหล่ากาชาด อ.ทุ่งช้าง,ทีมงานพลเมืองอาสาประชารัฐ อ.ทุ่งช้าง และราษฎร บ.มณีพฤกษ์ ม.๑๑ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น. ร่วมจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ การจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธ.ค.๖๑ อ.ทุ่งช้างฯ

 

 

โดยหน่วยให้บริการตัดผมแก่ราษฎร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ ราย และมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรไว้ใช้เมื่อประสบสภาพอากาศหนาวเย็น จำนวน ๕๕ ผืน
ในการนี้ได้ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง, จนท.ตร.สภ.ทุ่งช้าง และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอทุ่งช้าง” เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานของรัฐบาล พร้อมทั้งรับเรื่องร้องเรียน,ร้องทุกข์ ของประชาชน เพื่อช่วยแก้ปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ผลการปฏิบัติไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แต่อย่างใด
และได้เข้าร่วมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ จำนวน ๒ ราย ดังนี้
๑.นายว่างจือ กีรตินันทกุล อายุ ๘๑ ปี บลท.๒๙ ม.๑๑ฯ ผู้ป่วยโรคชรา
๒.นายหนู่ป๋อ คงพิริยะนันท์ อายุ ๘๑ ปี บลท.๖ ม.๑๑ฯ ผู้ป่วยโรคชรา
โดยมี นายวิทิต เที่ยงไทย นอภ.ทุ่งช้าง เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ.ป่าเปือย ม.๗ ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จว.น.น. มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อ ๑๓๐๐