Reporter&Thai Army

พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. จัด กพ. ร่วมกับ กอ.รมน.จว.อ.น. , สถานีวิทยุ ๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. , ปภ.จว.อ.น. , อบจ.อ.น. , เทศบาลเมืองอุทัยธานี , เทศบาลหาดทนง , อบต.เนินแจง , อบต.ท่าโพ , อบต.ดอนขวาง จว.อ.น. พร้อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑๐ คัน เพื่อดำเนินการล้างฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน

เมื่อ ๑๔๑๘๐๐ ม.ค.๖๒ พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. จัด กพ. ร่วมกับ กอ.รมน.จว.อ.น. , สถานีวิทยุ ๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. , ปภ.จว.อ.น. , อบจ.อ.น. , เทศบาลเมืองอุทัยธานี , เทศบาลหาดทนง , อบต.เนินแจง , อบต.ท่าโพ , อบต.ดอนขวาง จว.อ.น. พร้อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑๐ คัน เพื่อดำเนินการล้างฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน และ รดน้ำต้นไม้ข้างเส้นทางเพื่อลดมลพิษในอากาศและสร้างความชุ่มชื้นตามเส้นทางในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน ๓ เส้นทาง ประกอบด้วย
๑) เส้นทางหน้าศาลากลาง จว.อ.น. – ๕ แยกวงเวียนวิทยุ
๒) เส้นทางจาก ๕ แยกวงเวียนวิทยุ – ๔ แยกวัดสังกัสรัตนคีรี
๓) เส้นทางจากสะพานพัฒนาภาคเหนือ – ๓ แยกโคกหม้อ
โดยมี พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง ผอ.รมน.จว.อ.น. (ท.) เป็นประธาน ผลการปฏิบัติเหตุการณ์ทั่วไปปกติ