ข่าวรัฐสภา

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย นำโดย พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย นำโดย พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ประธานอนุกรรมการ ลงพื้นที่ทำพิธีลงเสาเอกให้กับบ้านของประชาชนผู้ประสบภัยซึ่งเป็นหลังที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้าง

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน