ข่าว ร้อยเอ็ด นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พลตำรวจตรี สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการอบรมตัดผมชายเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพและลดรายจ่ายในครัวเรือนของข้าราชการตำรวจเมืองร้อยเอ็ด ที่ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

พลตำรวจตรี สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการอบรมตัดผมชายเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพและลดรายจ่ายในครัวเรือนของข้าราชการตำรวจเมืองร้อยเอ็ด ที่ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 มกราคม 2562 พลตำรวจตรี สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการอบรมตัดผมชายเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพและลดรายจ่ายในครัวเรือนของข้าราชการตำรวจเมืองร้อยเอ็ด ที่ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
พลตำรวจตรี สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการตัดผมชายเบื้องต้น ให้แก่ข้าราชการตำรวจในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ข้าราชการตำรวจ และเป็นการลดรายจ่ายค่าตัดผมเนื่องจากข้าราชการตำรวจชายต้องตัดผมให้สั้นอยู่เสมอ และเป็นการดำเนินการภายใต้นโยบายของ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อีกด้วย
กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2562 มีข้าราชการตำรวจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 26 นาย

///////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์ผู้นำอช.ร้อยเอ็ด