ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น สถานที่ท่องเที่ยว

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชี้แจงประเด็นข่าวการตายของสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชี้แจงประเด็นข่าวการตายของสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 มกราคม 2567 สำนักงานเชียงใหม่ในท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดแถลงข่าว ชี้แจงประเด็นข่าวการตายของสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, น.สพ.สุเมธ กมลนรนาถ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสัตว์, นายชาตรี คูหเทพารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ และ น.สพ.ตุลยวรรธ สุทธิแพทย์ หัวหน้างานอนุรักษ์และวิจัย เป็นผู้ร่วมการแถลง ณ อาคารวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ในท์ซาฟารี.

ทรงวุฒิ ทับทอง