ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“รองคมสัน” ประธานพิธีเปิดงานสาธารณสุขเชียงใหม่ชวนวิ่ง “Chiang Mai Healthy Run 2020”

“รองคมสัน” ประธานพิธีเปิดงานสาธารณสุขเชียงใหม่ชวนวิ่ง “Chiang Mai Healthy Run 2020”

วันที่ 15 ก.พ. 63 เวลา 05.40 น.
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสาธารณสุขเชียงใหม่ชวนวิ่ง “Chiang Mai Healthy Run 2020” ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพ ป้องกันโรค และจัดหารายได้สำหรับเป็นกองทุนพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุข และประชาชนผู้ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง