Uncategorized

มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จัดงาน“วันเช็งเม้ง “

มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จัดงาน“วันเช็งเม้ง “
นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ เปิดเผยว่า ด้วยในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี เป็นช่วงเทศกาลวันไหว้บรรพบุรุษ หรือ “ วันเช็งเม้ง “ ในปีนี้เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ถึงวันที่5เม.ย2562ซึ่งประชาชนทายาทของผู้ล่วงลับสามารถเดินทางมาทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ณ สุสานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ (สุสานหลังเก่าหลังวัดพุทธมงคลนิมิตร ) เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและบรรพบุรุษ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ที่เดินทางมาทำพิธีเซ่นไหว้ ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ณ.สุสานเก่ามูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ (หลังวัดพุทธมงคลนิมิตร)ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม2562เป็นต้นไปนอกจากนั้นนายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลฯ ยังได้มอบหมายให้ นายมนตรี ฉัตรอุทัยรองประธานฝ่ายตรวจสอบและที่ปรึกษาฝ่ายสุสานได้จัดการปรับปรุง ศาลแป๊ะกง จนสวยงามส่วนนายเทียนชัย จุฑากรณ์ รองประธานฯฝ่ายฌาปนสถาน ดำเนินการปรับปรุงบริเวณรอบสุสานโดยรอบให้มีความเรียบร้อยและสะดวกต่อการเข้ากราบไหวบรรพชน(เทศกาลเช็งเม้ง)ในปี2562

…. นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา จังหวัดนครสวรรค์