Uncategorized

โรงเรียนประชานุเคราะห์ มอบประกาศนียบัตร ให้ นักเรียน ม. 3 และมอบวุฒิบัตรให้กับ นักเรียน ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนประชานุเคราะห์ มอบประกาศนียบัตร ให้ นักเรียน ม. 3 และมอบวุฒิบัตรให้กับ นักเรียน ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561เมือวันที่ 15 มีนาคม 2562 นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน .ม 3 และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน .ป 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่โรงเรียนประชานุเคราะห์ โดยมีนายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล ผู้จัดการโรงเรียน นายสุทัศน์ ธำรงค์วัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิเชียร ศิลปเวชกุลรองฯ ฝ่ายการศึกษาร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร และยังมีการมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย และทุนภาษาจีน เพื่อเป็น การ ให้เด็ก ได้มี การแข่งขันในด้านการเรียน จะได้นำความรู้ความสามารถ ไปต่อยอด จะนำ ไปศึกษาต่อและจะนำความรู้ความสามารถไปทำอาชีพเสริมได้เพราะว่าคนไทยเชื้อสายจีน มีอยู่มาก ในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง…..

นายวิวรรธน์แพ่งสุภา นครสวรรค์