Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่4( บก.ควบคุมที่ 1ฉก.ม.5) จัด 1 ชป. ดับไฟป่า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว ฯ ร่วมกับ ชป.ประจำตำบลทุ่งข้าวพวงและจนท.อุทยานผาแดงเข้าดับไฟป่า

– เมื่อ 150930-151200เม.ย.62 ร้อย.รส.ที่4( บก.ควบคุมที่ 1ฉก.ม.5) จัด 1 ชป. ดับไฟป่า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว ฯ ร่วมกับ ชป.ประจำตำบลทุ่งข้าวพวงและจนท.อุทยานผาแดงเข้าดับไฟป่า บ้านแม่จาเหนือ ม.4 ต.ทุ่งข้าวพวง เบื้องต้นยังไม่สามารถควบคุมไฟไว้ได้ จึงต้องทำแนวกันไฟไว้เพื่อป้องกันไฟลุกลาม
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลทุกนายปลอดภัย