Reporter&Thai Army

เมื่อ 151020เม.ย.62 ร้อย.รส.ที่2(ป.พัน.7 พล.ร.7 อ.ดอยเต่า) ได้รับแจ้งจากราษฎรบ้านแปลง8 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ป่าตำบลท่าเดื่อ

เมื่อ 151020เม.ย.62 ร้อย.รส.ที่2(ป.พัน.7 พล.ร.7 อ.ดอยเต่า) ได้รับแจ้งจากราษฎรบ้านแปลง8 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ป่าตำบลท่าเดื่อ จึงได้เข้าตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง พบไฟกำลังไหม้ลุกลามบริเวณป่า20% พื้นที่บ้านแปลง8 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จว.ช.ม. พิกัด MV862725 จึงร่วมกันทำการดับตั้งแต่เวลา1030 และทำการดับเสร็จเวลา 1055 คิดเป็นพื้นที่เสียหาย 2 ไร่ ซึ่งชุดปฏิบัติการฯได้ควบคุมไฟโดยใช้ลูกบอลดับเพลิง จำนวน 4 ลูก แบ่งเป็น ลูกใหญ่ 3 ลูก และลูกเล็ก 1 ลูก
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ