พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. พร้อมด้วย กพ. เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อ.เมือง โดยหน่วยจัด กพ. บริการตัดผม (ฟรี) ให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ


เมื่อ ๒๐๑๐๓๐ ธ.ค.๖๑ พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. พร้อมด้วย กพ. เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อ.เมือง โดยหน่วยจัด กพ. บริการตัดผม (ฟรี) ให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดเนื้อร้อน ต.หนองพังค่า อ.เมือง จว.อ.น. โดยมี นาย บุญธรรม ทองพิจิตร นอภ.เมือง เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๒๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย