พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. เข้าร่วมการดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2562


– เมื่อ 20 ธ.ค. 61 เวลา 0830 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. เข้าร่วมการดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2562 โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ส.ท./ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท. เป็นประธาน และมอบให้ จนท.กอ.รมน.จังหวัด ส.ท. เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ปกป้องสถาบัน ในโครงการ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร ม.4 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จว.ส.ท.