ร้อยเอ็ด… อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่.


ร้อยเอ็ด…
อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่.

อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน และโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันนี้ (20 ธ.ค. 61) ที่โรงเรียนบ้านบึงอุดม หมู่ที่ 10 ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายชาญณรงค์ ไชยประเสริฐ สาธารณะสุขอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และหน่ายงานบูรณาการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม มีประชาชน จาก 14 ตำบล 196 หมู่บ้านเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น บริการทันตกรรม บริการตรวจตา คัดกรองสุขภาพจิต

นางนิยนันท์ โอนอ้วน ผช.สาธารณะสุขอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ทั้งนี้ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัดขึ้นตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านต่างฯ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่สำคัญ อาทิ ปัญหาสุขภาพช่องปาก ปัญหาสายตา ปัญหาสุขภาพจิต เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน……

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน