พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34 พร้อมด้วย ผบ.หน่วยทหารในค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง( มทบ.34,ร.17,ป.พัน.17,มว.ซบร.สน.2ฯ) ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ( ร.17 พัน.4,กรม ทพ.31) กอ.รมน.จังหวัด พ.ย., ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.34 ร่วมเป็นเจ้าภาพในนาม กระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า”


เมื่อ 20 ธ.ค.61, 0730 พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34 พร้อมด้วย ผบ.หน่วยทหารในค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง( มทบ.34,ร.17,ป.พัน.17,มว.ซบร.สน.2ฯ) ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ( ร.17 พัน.4,กรม ทพ.31) กอ.รมน.จังหวัด พ.ย., ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.34 ร่วมเป็นเจ้าภาพในนาม กระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ประจำเดือน ธ.ค.61

 

ณ ลานพ่อขุนเจืองธรรมิกราช บก.มทบ.34 อ.เมือง จว.พ.ย. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี รอง ผวจ.พ.ย., นายก อบจ.พ.ย., นอภ.เมืองพะเยา, ผบก.ภ.จว.พ.ย. และ หน.ส่วนราชการ จว.พ.ย., อปท. จว.พ.ย. รวมประมาณ 300 คน โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รอง ผวจ.พ.ย. เป็นประธานฯ เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและภาคเอกชน เพื่อช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ