Reporter&Thai Army Uncategorized

ดูแลประชาชนทั่วถึง ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำแพทย์ พยาบาลจิตอาสา ลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ประชาชนตำบลคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์ กว่า 60 ราย พร้อมนำจิตอาสาคุ้งตะเภา เร่งกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก….

” ดูแลประชาชนทั่วถึง ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำแพทย์ พยาบาลจิตอาสา ลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ประชาชนตำบลคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์ กว่า 60 ราย พร้อมนำจิตอาสาคุ้งตะเภา เร่งกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก….

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 พลตรี ชาตรี มณีพงษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ พันเอก สมัยขำ พันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก , พันโท สรารักษ์ ชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำแพทย์ พยาบาลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 60 ราย โดยได้ทำการตรวจโรคเบื้องต้นและจ่ายยาสามัญประจำบ้าน, ชุดเวชกรรมป้องกันให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา จำนวน 56 คน , ทำทันตกรรม จำนวน 12 ราย และฝังเข็ม จำนวน 20 ราย

พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้จัดชุดแพทย์หมอเดินเท้าออกให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา จำนวน 4 ราย รวมถึง โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้จัดการสอนให้ความรู้ เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งมอบยาสามัญประจำบ้าน, โลชั่นทากันยุง และการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อทำลายตัวยุงลาย ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตำบลคุ้งตะเภา , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออกกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยการใส่ทรายอะเบตลงในจุดที่มีการเก็บน้ำอยู่ภายในภาชนะต่างๆ หรือตามอ่างเลี้ยงบัว และทำความสะอาดบริเวณภายใน วัดคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วย