Reporter&Thai Army ข่าว พะเยา

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 …ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่การงาน ในพื้นที่ จังหวัดพะเยา

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 …ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่การงาน ในพื้นที่ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3/ เสนาธิการศูนย์บรรเทาสารภัยกองทัพภาคที่ 3 /เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมี พันเอก วรเทพ บุญญะ เสนาธิการศูนย์บรรเทาสารภัยมณฑลทหารบกที่ 34 , นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ,ขนส่งจังหวัดพะเยา, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดพะเยา , และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติ การดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนบนท้องถนนสายหลักสายรองให้ปลอดภัยมากที่สุด และได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนด้วย ณ จุดบริการประชาชน บริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวง 5 พะเยา ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยาสั่งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมเชิญชวนประชาชนเล่นสงกรานต์ตามประเพณีอันดีงาม

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ได้มีหนังสือด่วนที่สุด สั่งการให้ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ตามแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(นายสมชายนครชัย) ประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ได้มอบนโยบายในการประชุม conference เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังและต่อเนื่อง ปรับแผนการดำเนินการควบคุมดูแลในบริเวณพื้นที่ที่มีการจัดงานรื่นเริงบริเวณพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยต่างๆ

สำหรับในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ยังคงเพิ่มความเข้มข้นการตั้งด่านชุมชน เพื่อป้องปรามอตักเตือนผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกฎหมายกำหนด และการขับขี่ยานพาหนะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น รวมทั้งแนะนำการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัย

นอกจากนี้ให้เพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมดูแลสถานบริการต่างๆ การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีไทยอันดีงาม เน้นเล่นน้ำแบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า แต่งกายเล่นน้ำด้วยชุดที่สุภาพ และขับขี่อย่างปลอดภัย

พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทำกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เช่น สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เป็นต้น

นอกจากนี้ ให้ท้องถิ่นจังหวัด อำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรถกู้ชีพกู้ภัย ให้ตรวจสภาพรถให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ GPS และส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมการปฏิบัติงานกู้ขีพกู้ภัยตามมาตรฐานต่อไป.