Reporter&Thai Army

” ดูแลทุกที่ ” รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและติดตามการดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จุดบริการประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

” ดูแลทุกที่ ” รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39
ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและติดตามการดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จุดบริการประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ พันเอก พิทยา ราชะพริ้ง รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39/ รองเสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในห้วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ณ จุดตรวจท่างาม ถนนหลวงหมายเลข 11(ขาล่อง) ตำบลวัดโบสถ์ อำเภวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ชึ่งมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจดังกล่าวในเวลาเดียวกัน ต่อมาได้เดินทางไปเยี่ยมจุดบริการประชาชนบริเวณข้างเคียง (จุดบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์)

ผลการปฎิบัติรายละเอียดดังนี้
1. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. สภาพการจราจรในเส้นทางขาล่องมีรถสัญจรหนาแน่นมาก เนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ ณ บริเวณเขื่อนแควน้อยฯจำนวนมาก
3. สำหรับผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการก่อเหตุวุ่นวายและเหตุการณ์ทั่วไปปกติดี