Reporter&Thai Army

” จิตอาสาร่วมใจดับไฟป่าดอยจระเข้ – ดอยตูน ” รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อม รองผู้ว่าฯ เชียงราย ติดตามสถานการณ์การดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่จัน แนะนำจิตอาสาร่วมจัดเตรียมเครื่องผู้บริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในการเข้าดับไฟป่าภาคพื้นดิน

” จิตอาสาร่วมใจดับไฟป่าดอยจระเข้ – ดอยตูน ”
รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อม รองผู้ว่าฯ เชียงราย ติดตามสถานการณ์การดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่จัน แนะนำจิตอาสาร่วมจัดเตรียมเครื่องผู้บริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในการเข้าดับไฟป่าภาคพื้นดิน

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปฏิบัติการดับไฟป่าดอยจระเข้ ในพื้นที่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตลอดจนติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันและค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีพันเอก สุวิทย์ วังยาว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37, พันเอก พศิน แสงคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย, ,พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2, พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีมลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 และ พันตรี ธงชัย วันมหาใจ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3108 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมให้การต้อนรับ

โดยในการนี้ ประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าอย่างกล้าหาญและเสียสละ หลังจากเกิดไฟป่าไหม้พื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(ดอยจระเข้) หมู่ที่ 5,12 ของ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน และหมู่ที่ 5,6,7,8,12 ของ ตำบลป่าตึง อำเภแม่จัน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้กว่า 1,000 ไร่ เมื่อช่วงก่อนค่ำของวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 ต่อเนื่องถึงวันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 หลังเกิดเหตุไฟป่าดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้พยายามระงับไฟเพื่อมิให้ลุกลาม แต่ไม่สามารถระงับจำกัดควบคุมไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัดได้

ด้าน พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ได้ระดมประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอแม่จัน และบริเวณใกล้เคียง เข้าสนับสนุนการดับไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ทั้งหน่วยเสือไฟ กำลังทหาร จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ,มณฑลทหารบกที่ 37 , หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบ รมราชชนนี, นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน, ปลัดอำเภอแม่จัน ,ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสารภัยเขต 15, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กู้ภัย แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช, โรงพยาบาลแม่จัน , อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และประชาชนที่เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่ากว่า 2,000 คน โดยขึ้นการบังคับบัญชาสั่งการจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดป่าตึง หมู่ 8 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้พบปะ เยี่ยมให้กำลังใจ จิตอาสาประชาชน ทหารจิตอาสา และกำลังพลชุดปฏิบัติการจากทุกหน่วยงานที่เสียสละในวันหยุดเทศกาลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าอันเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติและเป็นจิตอาสาเพื่อแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์ในครั้งนี้ ทรงพระราชทานกำลังใจ ให้ระมัดระวังการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ทรงห่วงใยในการปฏิบัติงานของทุกส่วน รวมทั้งจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทุกนาย ให้จังหวัดเชียงรายและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงราย รวมทั้งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ผนึกกำลังร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

โดยการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนานกว่า 22 ชั่วโมง ได้มีการสับเปลี่ยนชุดปฏิบัติงาน และพักคลายความเหนื่อยล้า และยังได้รับบริการอาหารอย่างทั่วถึงและเพียงพอของโรงครัวพระราชทาน จากมณฑลทหารบกที่ 37 อีกด้วย ทั้งนี้ ยังมีการปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟป่าทางอากาศด้วยกำลังพลจิตอาสา โดยใช้อากาศยานปีกหมุน ฮท.212 ของหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารม้าที่ 2 ทำการชี้เป้า และอากาศยานตักน้ำขึ้นไปทิ้งดับไฟลงสู่เป้าหมายในที่สูงชันและหน้าผา โดยอากาศยานปีกหมุน ฮท.17(MI 17)จากกรมการบิน ศูนย์การบินทหารบก และ ฮ.AS350 ของสำนักการบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกด้วย

ทั้งนี้ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, พันเอก สุวิทย์ วังยาว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ,พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2, นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ฮท.212 ตรวจติดตามสถานการณ์บริเวณพื้นที่ที่ไฟป่ากำลังลุกไหม้ในพื้นที่อำเภอแม่จัน เพื่อนำข้อมูลและภาพถ่ายทางอากาศมาดำเนินการวางแผนในการจัดกำลังภาคพื้นดินเข้าไปทำแนวกันไฟและทำการดับไฟ รวมถึงการวางแผนการใช้อากาศยานที่เฮลิคอปเตอร์แบบ MI 17 เข้าไปนำน้ำดับไฟจากทางอากาศ

ด้วยการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ นอกจากประชาชนจิตอาสาสามารถระงับการลุกไหม้ของไฟป่าที่กำลังลุกลามขึ้นในหลายพื้นที่นับเป็นบริเวณกว้างแล้ว ประชาชนจิตอาสายังได้ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันมิให้ไฟป่าลุกลาม ตัดเส้นทางการลุกไหม้ของไฟป่า และสามารถเข้าดับไฟได้สงบเรียบร้อยอย่างปลอดภัย และเหล่าประชาชนจิตอาสาของจังหวัดเชียงรายยังมีจิตใจที่ฮึกเหิม พร้อมที่เข้าสนับสนุนภารกิจของทางราชการเมื่อมีสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ และเสียสละอันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญยิ่งของจิตอาสา อีกทั้งการปฏิบัติภารกิจของจิตอาสาในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีและเสียสละ ทั้งยังเป็นการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย