Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.3206 จัด กพ. ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, หน่วยจัดการต้นน้ำในพื้นที่ และ ราษฎร บ.ใหม่ ต.ปอนฯ ร่วมเข้าตรวจสอบพื้นที่ พิกัด PB 025597 (บริเวณลำห้วยเลา)

เมื่อ 15 เม.ย. 62, 0800 พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.3206 จัด กพ. ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, หน่วยจัดการต้นน้ำในพื้นที่ และ ราษฎร บ.ใหม่ ต.ปอนฯ ร่วมเข้าตรวจสอบพื้นที่ พิกัด PB 025597 (บริเวณลำห้วยเลา) ผลการปฏิบัติ พบร่องรอยการเกิดไฟป่าในบางพื้นที่ตามที่ (hotspot) ขึ้น จึงได้ทำการเข้าควบคุม/ดับไฟ เสร็จเรียบร้อย และได้จัดทำแนวกันไฟ รอบบริเวณพื้นที่ ระยะทางประมาณ 1 กม.พร้อมกันนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ขอให้ราษฎรในพื้นที่ ช่วยกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างต่อเนื่องด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อ 1230 เหตุการณ์ปกติ