Reporter&Thai Army

ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นประธานพิธีจ่ายเงินพระราชทานค่าตอบแทนผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขาและผ้าฝ้ายและจัดกิจกรรม จิตอาสา“ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นประธานพิธีจ่ายเงินพระราชทานค่าตอบแทนผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขาและผ้าฝ้ายและจัดกิจกรรม จิตอาสา“ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ ห้องประชุมโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงฯ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จว.ช.ม.โดยมีสมาชิกศิลปาชีพรับเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จำนวน ๒๐๖ คน มีผู้ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๓๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย