Uncategorized

เอสโซ่ จัดโครงการรณรงค์ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย100% ตามมาตรฐานความปลอดภัยในการขับขี่ลดความเสี่ยงการบาดเจ็บ-เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

เอสโซ่ จัดโครงการรณรงค์ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย100% ตามมาตรฐานความปลอดภัยในการขับขี่ลดความเสี่ยงการบาดเจ็บ-เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ(ชมคลิป)

วันนี้ (14 ส.ค.61) นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยนายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), นายวินัย กิจโชค ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมผู้ประกอบการจักรยานยนต์ไทย และ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ ร่วมเปิดโครงการ “เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%” ที่สวนสุขภาพเกาะลอย เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียน, นักศึกษา และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ได้มีการมอบเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 150,000 บาท ให้กับสมาคมฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วย

นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา กล่าวว่า กิจกรรมนี้ สืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญของปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางถนนไว้ในลำดับต้นๆ โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมกับให้ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยบริษัทเอสโซ่ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างจริงจังจึงได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% มาโดยตลอด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

โดยวันนี้ ทางบริษัทเอสโซ่ฯ ได้มอบหมวกนิรภัยจำนวน 100 ใบ สำหรับเด็กนักเรียนและสมาชิกชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อเป็นการเน้นย้ำตามนโยบายของรัฐบาล และกฎเรื่องความปลอดภัยของผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เพื่อต้องการให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ให้ความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อสร้างนิสัยให้ผู้ขับขี่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยบนถนนทุกครั้งเมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

สำหรับในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้มงวดกวดขันรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ มาโดยตลอด ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้ายให้ความสำคัญกับการใส่หมวกนิรภัยกันมากขึ้น แต่ก็ยังมีผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อีกไม่น้อย ที่ยังคงไม่ปฏิบัติตาม ทางเจ้าหน้าที่จึงต้องดำเนินการทำการกวดขันเข้มงวดมากขึ้น

Cr.ทีมข่าวภาคตะวันออก
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก