ข่าวกระแสสังคม

ตูล อบต.กำแพง จัดโครงการรณรงค์ปลูกป่าชายเลน 2,000 ต้นและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว

ตูล อบต.กำแพง จัดโครงการรณรงค์ปลูกป่าชายเลน 2,000 ต้นและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว
วันนี้14ส.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ หมู่ที่ 5 บ้านปิใหญ่ ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูลา นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง พร้อมด้วยคณะผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง คณะครูอาจารย์ นักเรียน พร้อมทั้ง ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันครบรอบพระราชสมภพแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการปลูกป่าชายเลนและร่วมกันดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”
ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นที่รวม 280 คน กิจกรรมในวันนี้มีการปลูกป่าชายเลน 2,000 ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว
นิตยา แสงมณี

// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล