Uncategorized

คึกคักชาวบ้านแข่งขันไก่แจ้อย่างสนุกสนาน.

คึกคักชาวบ้านแข่งขันไก่แจ้อย่างสนุกสนาน.

ที่บ้านหนองยาง ม.3ต.ลำทับอ.ลำทับจ.กระบี่ ได้มีการแข่งขันไก่แจ้ชิงเงินรางวัล อย่างคึกคักและสนุกสนาน นาย บุญโชค ศรีสุข อายุ53ปี นายสนามแข่งขันไก่แจ้ ได้บอกว่า ตนเองได้เปิด การแข่งขันไก่แจ้ มา2เดือนแลัวโดย จะแข่งกันทุกวันอังคาร โดยมี ชาวบ้านนำไก่แจ้ มาแข่งขันแต่ละครั้งเกือบร้อยตัว มีทั้งผู้ชายและผู้หญิง จะเริ่มแข่งขันเวลา13.00น. โดย เมื่อมาถึงชาวบ้านจะ ลงทะเบียน และ หยิบสลากว่า ไก่แต่ละตัวได้หมายเลขอะไร เมื่อหยิบได้แล้ว ผู้แข่งขัน ต้อง เอาไก่ไปวาง ตามหมายเลขที่เสาหลัก โดยการแข็งขัน จะมีกรรมการ1คน ต่อไก่4ตัว ชึ้งการแข็งขันครั้งละ40ตัว ไช้กรรมการ10คน ชึ้งวันนี้มีผู้สมัครทั้งหมด 62ตัว แข็งขันรอบคัดเลือก2ครั้ง ค่าสมัคร ตัวละ100บาท โดยมีรางวัลทั้งหมด12รางวัล ชึ้ง เมื่อไก่พร้อมแล้ว กรรมการ ผู้จับเวลา โดยไช้กะลาเจาะให้เป็นรูไส่น้ำในขวดโหล ชึ้งไช้เวลา15นาที โดยการแข่งขันรอบแรก ไก่ที่ขันได้15ครั้งภายใน15นาที ไก่จะเข้ารอบชิงชนะเลิส ชึ้งวันนี้ มีไก่เข้ารอบ16ตัว การแข็งขันรอบชิงชนะเลิส จะไช้เวลา15นาทีเหมือนเดิม รอบนี้ ไก่ ที่ขัน มากกว่าทุกตัว จะได้ ลำดับที่1 ชึ้ง ที่1ในวันนี้ ไก่ที่ชนะเลิส ขันไป29ครั้ง ได้รับรางวัล1000บาทที่2ขันไป27ครั้ง รับเงินรางวัลไป700บาท ที่3ขันไป25ครั้ง และลำดับ 4ถึง8ได้รับรางวัล300บาทลำดับ9ถึง12ไดัรับรางวัล ปลอบใจไป รางวัลละ200บาท อย่างไรก็ตาม อำเภอลำทับ ได้มีการแข็งขันทุกวัน ซึ้งเป็นกิจกรรมพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน