นายธีระชัย มังกรทอง ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 (สปข.4) เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านปัญหายาเสพติดกับ เครือข่ายสื่อมวลชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มี 9 จังหวัด


นายธีระชัย มังกรทอง
ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 (สปข.4) เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านปัญหายาเสพติดกับ เครือข่ายสื่อมวลชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มี 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เช่น จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร วันที่21ธ.ค.2561 ณ.โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์