องคมนตรีมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ประจำปี 2561 จำนวน 336 คน มีนักเรียนอายุมากสุด 95 ปี เข้ารับใบประกาศนียบัตร อายุนักเรียนรวมกันได้ 20,357 ปี เรียนรู้เทคโนโลยี สื่อโซเซียลให้ทันสมัย


องคมนตรีมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ประจำปี 2561 จำนวน 336 คน มีนักเรียนอายุมากสุด 95 ปี เข้ารับใบประกาศนียบัตร อายุนักเรียนรวมกันได้ 20,357 ปี เรียนรู้เทคโนโลยี สื่อโซเซียลให้ทันสมัย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้เปิดกรวยสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร(รัชกาลที่ 10)ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ ถวายคำนับ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นศาสตราจารย์เกียติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ประจำปี 2561 จำนวน 336 คน โดยมีนายชุติพนธ์ (เฉลิม)สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย กล่าวรายงาน นายศรัณย์ ดาราศรี ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับประกาศนียบัตร ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว ถ่ายรูปตามซุ้มต่างๆ

นายชุติพนธ์ (เฉลิม)สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย กล่าวว่า การมอบประกาศนียบัตรปริญญาบัณฑิตปัจฉิมวัย ประจำปี 2561 ครั้งนี้เป็นปีที่ 5 มีจำนวนนักเรียน 336 คน แบ่งเป็นชายจำนวน 78 คน หญิง 258 คน อายุนักเรียนรวมกันได้ 20,357 ปี นักเรียนที่มีอายุมากที่สุดคือ นางจันทร์ฟอง สุขสำราญ อายุ 95 ปี โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 โดยมีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ ถ่ายทอดภูมิปัญญา ศึกษาเทคโนโลยี แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ โดยปัจจุบันนี้ทางเทศบาลตำบลเชิงดอยได้เน้นให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีการสร้างรายได้ให้กับตนเอง มีการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งการเล่นไลน์ เล่นเฟซบุ๊ค เรียนรู้เท่าทันสื่อโซเซียล การศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนทุกคนที่มาเรียนได้ตลอดชีวิต ไม่มีวัยจบเรียนจนกว่าจะมาไม่ได้ เพราะโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข เรียนปีละ 2 เทอม เรียนทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยนักเรียนที่จะมาเรียนที่โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยแห่งนี้จะต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป ถึงแม้อนาคตตนเองไม่ได้เป็นนายกเทศมนตรี แต่โรงเรียนชราบาลต้องอยู่ต่อไป.

 

 

ทรงวุฒิ ทับทอง