ข่าวประชาสัมพันธ์

“ ปันความรัก ด้วยความรู้ ปีที่ 2 “ เพื่อมอบหนังสือ , Computer ,ทุนการศึกษา และ อุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ความรู้
คือ
การให้อนาคต

โครงการ
“ปันความรัก ด้วยความรู้ ปีที่ ๒ “

รายการคืนคุณให้แผ่นดินเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดกุฎีดาว เป็นโบราณสถานที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับทุกๆคน … โดยเฉพาะเยาวชนอีกด้วย

นอกจากนี้… หนังสือก็เป็นอีกแหล่งความรู้หนึ่ง ที่เด็กจะสามารถจับต้องได้ง่ายที่สุด ประกอบกับห้องสมุดโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า จังหวัดกาญจนบุรี ยังขาดแคลนหนังสือในห้องสมุดอีกจำนวนมาก รายการคืนคุณให้แผ่นดินเห็นความสำคัญของน้องๆเยาวชนรั้วของชาติได้ร่วมสมทบทุนและผู้ใหญ่หลายท่านได้ร่วมสมทบทุนโครงการนี้และได้ติดตามนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์รุ่นที่ ๓๗กองการศึกษา โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก
ลงพื้นที่ติดตามประมวลภาพอย่างใกล้จังหวัดกาญจนบุรีครั้งนี้ด้วย

ภายใต้โครงการ
“ ปันความรัก ด้วยความรู้ ปีที่ 2 “
เพื่อมอบหนังสือ , Computer ,ทุนการศึกษา และ อุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า
เพื่อให้น้องๆได้อ่านและนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป
พร้อมสัมภาษณ์ความเป็นมาโครงการ “ปันความรัก ด้วยความรู้ปีที่ ๒ “
พันเอก ปุณณพงษ์ ชุวัสวัตพัทธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก

อย่าพลาดชมภาพและบรรยากาศ….น้องๆกับนายทหารและผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมโครงการงานในครั้งนี้ด้วย. บรรยากาศและความอบอุ่น เป็นอย่างไร ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5