Uncategorized

พะเยาหมอกลงจัดหลังฝนตกหลายวัน

พะเยาหมอกลงจัดหลังฝนตกหลายวัน

วันที่15 พย.61 สภาพอากาศทั่วไปในจังหวัดพะยาหลังจากที่ฝนหยุดตก( ฝนตกติดต่อกันมาหลายวัน) ในตอนเช้าพบว่า มีหลอกลงจัดปกคลุมไปทั่วบริเวณจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะเขตตัวเมืองพะเยาพบว่ามีหมอกลงปกคุลมส่งผลให้ผู้ใช้ยวดยานพาหนะต้องเปิดไฟส่องหน้ารถเพื่อทัศนะวิสัยในการขับขี่ให้ปลอดภัย

บรรยากาศทั่วไปพบว่าบนท้องฟ้าได้มีเมฆหมอกปกคลุมไปทั่ว บริเวณ อูณภูมิในตอนเช้า 15-19 องศาเซลเซียส อากาศหนาวเย็น ทำให้ผู้คนสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาว และสัตว์ต่างๆ พากันออกมาเล่นหมอกที่ลงปกคลุม กันอย่างสนุก เพราะผ่านมาหลายวันไม่มีหมอกตกเพราะเกิดฝนตกติดต่อกันมาหลายวันดังกล่าว