Reporter&Thai Army

บิ๊กตู่ ! เยือนเชียงราย ไว้พ่อขุนเม็งรายมหาราช ก่อนพบปะประชาชนที่มารอ กว่า 23,000 คน

บิ๊กตู่ ! เยือนเชียงราย ไว้พ่อขุนเม็งรายมหาราช ก่อนพบปะประชาชนที่มารอ กว่า 23,000 คน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมบุคคลสำคัญ เดินทางมายังจังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจราชการ และติดตามโครงการสำคัญในด้านนโยบายของรัฐบาล พบปะ และรับฟังปัญหาของประชาชน ในเช้าวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 โดยมี นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำภาคเอกชน ประชาชน ชนเผ่า นักเรียน นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

การลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี และคณะพร้อมด้วยหัวหน้าราชการจังหวัดเชียงราย ก่อนที่ออกเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยวัยที่สามเทศบาลนครเชียงราย ที่ชุมชนบ้านน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางอุบลวรรณ แสนมหายักษ์ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้สูงอายุ นักเรียนผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง

 

 

ในการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยวัยที่สามนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมผลงานของผู้สูงอายุ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ที่มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุมีศักดิ์ศรี มีกำลังใจในการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ตลอดจนพัฒนาผู้สูงอายุให้มีองค์ความรู้พึ่งตนเองและเป็นเสาหลักของสังคมได้

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนให้การต้อนรับกว่า 23,000 คน พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เป็นสักขีพยานในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนแก่ผู้แทนป่าชุมชน ทั้งนี้ ยังได้ตรวจติดตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งมอบนโยบายในเรื่อง ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายด้วย

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1 โดย กรมทางหลวง ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตำบลบ้านดู่ ไปยังสะพานข้ามแม่น้ำกกพื้นที่ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย ก่อนไปเชื่อมกับถนนพหลโยธินพื้นที่ ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร ก่อนที่จะรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลสำคัญที่ร้านเอกโอชา และออกเดินทางไปยังจังหวัดแพร่ต่อไป