Reporter&Thai Army

เร่งช่วย พายุลมกรรโชกแรงสุด สงกรานต์วันสุดท้ายพิษณุโลก ….บ้านเรือนเสียหาย ต้นไม้หักโค่นเพียบ ปภ.จังหวัดลงพื้นที่ช่วย..

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุพายฤดูร้อนพัดถล่มในช่วงเย็นของวันที่ 15 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา ทำให้มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายต้นไม้หักโค่น เสาไฟฟ้าล้มในบางพื้นที่ โดยพายุลมกรรโชกแรงและมีฝนตกในบางพื้นที่ในครั้งนี้ ทำให้ พื้นที่บางส่วนของอำเภอนครไทย หมู่ที่ 9 ตำบลนครไทย มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 1 หลัง, อำเภอชาติตระการ บ้านเรือนถูกลมพัดถล่มได้รับความเสียหายบางส่วนในหมู่ที่ 1 ตำบลสวนเมี่ยง จำนวน 3 หลัง

ด้านการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติวาตภัย ได้เข้าไปทำการเก็บเศษกิ่งไม้และตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางสัญจรบนถนนในเส้นต่างๆ รวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าเพื่อให้การจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ตามปกติในบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนการช่วยเหลืออื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการเข้าไปตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป