Uncategorized

พังงา/ “โกไข่” ศิลปินชื่อดังชาวพังงารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ปี 2561

พังงา/ “โกไข่” ศิลปินชื่อดังชาวพังงารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ปี 2561
ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร นายจุมพล ทองตัน หรือ “โกไข่” ศิลปินชื่อดังชาวจังหวัดพังงา เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ประจำปี 2561 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงานวันวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ศิลปิน อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก เข้ารับเข็มและโล่เชิดชูเกียรติในประเภทต่างๆเข้าร่วม
โดยมีการมอบรางวัล ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นชาวไทยและต่างชาติ ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยประเภทบุคคลและประเภทองค์กร เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน รางวัลการประกวดการเห่เรือ รางวัลการประกวดส่งเสริมการใช้ภาษาไทยถิ่นและศิลปินนักร้อง ที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลง รวมทั้งมอบเกียรติบัตรผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย 13 ประเทศ
นายจุมพล ทองตัน เปิดเผยว่า ภาษาไทยถิ่นไม่ใช่แค่การเขียนการพูด แต่ในนั้นมีวัฒนธรรม มีวิถีชีวิต มีภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าซ่อนอยู่มากมาย ตนเองจึงได้เอาภาษาไทยถิ่นมาแต่งเป็นเพลงแล้วร้องให้ร่วมสมัย เปรียบเหมือนกับกับการปรับกระพี้เพื่อรักษาแก่น แก่นที่คนรุ่นใหม่ต้องรู้ว่า นี่คือที่มาของเรา


อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530