Uncategorized

นครนายก รองนายกรัฐมนตรีตรวจสอบสถานการณ์น้ำเขื่อนขุนด่านฯ

นครนายก รองนายกรัฐมนตรีตรวจสอบสถานการณ์น้ำเขื่อนขุนด่านฯ
รองนายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจสอบสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ช่วยลดความรุนแรงของน้ำป่าที่เกิดขึ้น พร้อมสั่งการให้ติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยน้ำหลากและเร่งศึกษาแนวทางพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำนครนายกตอนบน
ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชล โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินการจัดการน้ำในช่วงสองวันที่ผ่านมา ซึ่งเขื่อนขุนดานปราการชลเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สามารถเก็บกักน้ำส่วนใหญ่มี่เกิดจากฝนที่ตกในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทำให้ลดความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากได้ในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ได้สั่งการให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการตอดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยน้ำหลากในพื้นที่ต้นน้ำ ในเขตอนุรักษ์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทันท่วงที และให้เร่งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือสทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางพัฒนาบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำนครนายกตอนบน โดยเฉพาะในลำน้ำสาขาที่ไม่มีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำ เช่นคลองมะเดื่อ เพื่อเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาต่อไป
ปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชลมีปริมาณน้ำ 163 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73 ของปริมาณความจุในระดับกักเก็บ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ และการระบายน้ำไม่กระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนแต่อย่างใด

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก