Uncategorized

เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนารามมอบเสื้อกั๊กชุดเฉพาะกิจให้แก่เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย

เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนารามมอบเสื้อกั๊กชุดเฉพาะกิจให้แก่เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม และประธานสวนพุทธธรรมนำไทย พาใจเป็นสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในโครงการพัฒนาสร้างศาสนสถานและสนับสนุนการพัฒนาสังคม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ มอบเสื้อกั๊กชุดเฉพาะกิจ จำนวน 11 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย โดย นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย มอบหมายให้ นายกล้าหาญ เพ็ญพักตร์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง นำเจ้าหน้าฝ่ายปกครองร่วมรับมอบเสื้อกั๊ก โดยก่อนพิธีมอบเสื้อกั๊ก พระอาจารย์โชติ ได้ทำพิธีปลุกเสก พร้อมกับลงยันต์เป็นตัวอักขระ เจิมเสื้อและประพรหมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อเพิ่มความอุ่นใจเสริมบารมีให้กับผู้สวมใส่ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วย

พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร กล่าวว่า ได้ร่วมกับ นางนิตยา บุญเกิด ประธานกรรมการ บริษัท ปลวกแดงกระจกรถยนต์ จำกัด กลุ่มศิลปินรากหญ้า นำโดย สมหมายน้อย พรพิสัย และสำนักงานสมหมายน้อยโปรโมชั่น ร่วมกันสนับสนุนเสื้อกั๊กสะท้อนแสง มอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อสวมใส่ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม ในการป้องกันปรามปรามสิ่งผิดกฎหมาย การพนัน และยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดูแลทุกข์สุขให้มีความปลอดภัย ทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

************

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ข่าว
บุญทัน ศรีสะเกษ ภาพ