Uncategorized

พิธีเปิดโครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

พิธีเปิดโครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ วัดศรีจันทร์บ้านแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในการจัดงานได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันการขับร้องทำนองสารภัญญะและมีกา
รมอบรางวัลการแข่งขันแก่ผู้ชนะการแข่งขัน,มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและมีโรงทานอาหารบริการทุกอย่างให้พ่อเเม่พี่น้องประชาชนที่มาในงานวันนี้..”ม่วน”.๚

โดยนายไพบูลย์ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

 

_______________
ศรีไพร ทูลธรรม:ภาพ/ข่าว
เหยี่ยวข่าวโนนรัง 101 smart city รายงาน