Uncategorized ข่าว ยโสธร

ที่สนามวัดสุริโยบ้านกำแมด​  ตำบลกำแมด​ อำเภอกุดชุม​ จังหวัดยโสธร​  24 ธันวาคม 2562

ที่สนามวัดสุริโยบ้านกำแมด​  ตำบลกำแมด​ อำเภอกุดชุม​ จังหวัดยโสธร​  24 ธันวาคม 2562

นายจารุวัฒน์​ ภูแก้ว​ นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์​ นางอวยพร จุฑาสิงห์​ รอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด กล่าวว่าในการจัดงานครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดพนักงานเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมผู้สูงอายุ​ รพ. สต​ ในพื้นที่ตำบลกำแมดรวมทั้งประชาชนตำบลกำแมดได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออก

ถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์​ เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีในความเป็นชนชาติไทย​ ที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจและยึดเหนี่ยวจิตใจคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป​ และพร้อมกันนี้อำเภอกุดชุมได้กำหนดออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

เพื่อนำส่วนราชการหน่วยงานออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ​ วันนี้มีการ ออกหน่วยบริการของหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลกุดชุม​ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุมจิตอาสาและมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปจากองค์กรชุมชนต่างๆมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนผู้ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอกุดชุมในครั้งนี้อย่างมากมาย​ รักสมัครสมาน​สามัคคี​ทำความดีเพื่อบ้านเมือง

พลากร​ แก้ว​ขวัญข้า​ ผู้​สื่อข่าว​ยโสธร​ รายงาน