สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น ๓ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมฯ

//////////////
ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด :: รายงาน