ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเพื่อนๆสาธุคนใจบุญ ร่วมตักบาตรพระป่า 9 วัด ประจำเดือนเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

ขอเชิญเพื่อนๆสาธุคนใจบุญ ร่วมตักบาตรพระป่า 9 วัด
ประจำเดือนเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา7.00-11.00น

ณ.บ้านลานเสียงธรรม ลาดพร้าว 71 กทม โทร/ไลน์ 061-7890462 มีรายละเอียดดังนี้

เวลา 7.00 น พระป่าเดินมาถึงบ้านลานเสียงธรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เวลา 7.30 น บูชาพระรัตนตรัย รับศีล พระเจริญพุทธมนต์
เวลา 8.00 น.เดินรับบาตรด้านนอกใน สวน และถวายสังฆทานอาหารสด คาว หวาน ผลไม้ พร้อมกับสาธุชนร่วมรับประทานอาหาร
เวลา 9.30 น.ถวายสังฆทาน ถวายผ้าไตรบังสุกุล เป็นพระราชกุศลแก่ พระเจ้าอยู่หัวนายหลวง ร 9
เวลา 10.00 น ประธานสงฆ์แสดงธรรม ให้พร กรวดน้ำ
เวลา 11.30 น กราบลาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เดินทางกลับ มีครูบาอาจารย์ ร่วมดังนี้

๑.หลวงพ่อสุทัศน์ โกสโล วัดกระโจมทอง อ.บางกรวย จว นนทบุรี
๒ พระวิมลศีลาจาร(หลวงพ่อ อำนวย ภูริสุนทโร วัดบวรนิวาส กทม
๓.หลวงพ่อสามเรือน ปุญเญสโก วัดอโศการาม จ สมุทรปราการ
๔.หลวงปู่เลิศ ถาวโร วัดมุตโมทัย อ บ่อทอง จ ชลบุรี
๕.หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล วัดเขาศาลาฯ อ บัวเชด จว สุรินทร์
๖.หลวงพ่อรุ้ง รุจจโน วัดป่าหนองบำหรุ จ อุทัยธานี
๗.หลวงปู่ศิลา สุมงคโล วัดป่าสิมมา ต กุดนาค้อ อ ศรีธาตุ จ อุดรธานี
๘.หลวงปู่เอื้อน สุธัมโม วัดป่าภูนาเคน อ เริงนกทา จ.ยโสธร
๙.พระอาจารย์กฤษณะฯ วัดเทพประทานฯ อ สังขะ จว สุรินทร์
ขออนิสงค์จงส่งผลถึงผู้มีศรัทธา ช่วยส่งข่าวประชาสัมพันธ์ งานบุญงานกุศล นี้ด้วยเทอญ สาธุๆๆๆๆๆๆ

ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านในกาลทุกเมื่อสาธุ