Reporter&Thai Army

พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร. มอบหมายให้ พ.อ.เกียรติอุดม นาดี น.รับผิดชอบ อ.เด่นชัย และ ร้อย รส.ที่ ๒(อ.เด่นชัย ) จัดกำลัง ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ, สภ.เด่นชัย และราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เมื่อ ๑๕๐๙๐๐ พ.ย.๖๑ กกล.รส.จว.พ.ร. โดย พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร. มอบหมายให้ พ.อ.เกียรติอุดม นาดี น.รับผิดชอบ อ.เด่นชัย และ ร้อย รส.ที่ ๒(อ.เด่นชัย ) จัดกำลัง ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ, สภ.เด่นชัย และราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมอาสาการพัฒนาแหล่งน้ำแม่พวก โดยนายอิสรา สุขแจ่มใส่ นายอำเภอเด่นชัย เป็นประธาน ณ บ.ปากจั๊วะ หมู่ ๘ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จว.พ.ร. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน