กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.หนองฉาง จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.เทศบาลตำบลเขาบางแกรก, คณะครูและนักเรียน ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งนา, ผู้นำหมู่บ้าน และ


เมื่อ ๑๖๐๘๐๐ – ๑๖๐๙๓๐ ธ.ค. ๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.หนองฉาง จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.เทศบาลตำบลเขาบางแกรก, คณะครูและนักเรียน ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งนา, ผู้นำหมู่บ้าน และ ประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่ ต.เขาบางแกรก ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณ ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งนา และทาสีสนามเด็กเล่น ให้กับ ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งนา มีประชาชนจิตอาสาฯในพื้นที่ ต.เขาบางแรก ร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๐๐ คน ณ ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งนา ม.๑ ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉางฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปปกติ