มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ โดย นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ ทำพิธีมอบโลงเย็นบริจาค จำนวน 1 โลง


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ โดย นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ ทำพิธีมอบโลงเย็นบริจาค จำนวน 1 โลง ให้กับวัดบ้านคลอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ / มอบหีบศพบริจาค จำนวน 18 หีบ ให้กับ อบต.
แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ และ มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์สนับสนุนเครื่องดื่มกิจกรรมบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2562 ให้กับสมาคมกู้ภัยทางหลวง จ.นครสวรรค์ ณ มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์