พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.กรม ทพ.๓๒ พร้อมคณะนายทหาร, นายสิบ และอส.ทพ.กรม ทพ.๓๒ ให้การต้อนรับ อ.ธวัชชัย แสนชมพู ผอ.สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น และคณะนักศึกษา ม.เนชั่น ในโอกาสเดินทางเข้ามอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการธนาคารกสิกรไทย มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมใจต้านภัยหนาว


เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๑, ๑๓๓๐
พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.กรม ทพ.๓๒ พร้อมคณะนายทหาร, นายสิบ และอส.ทพ.กรม ทพ.๓๒ ให้การต้อนรับ อ.ธวัชชัย แสนชมพู ผอ.สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น และคณะนักศึกษา ม.เนชั่น ในโอกาสเดินทางเข้ามอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการธนาคารกสิกรไทย มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมใจต้านภัยหนาว มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้และผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบนพื้นที่สูงของ จว.น.น. รวม ๑๕ อำเภอ และในการนี้ได้มอบให้กับกำลังพล กรม ทพ.๓๒ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนด้วย จำนวน ๗๐๐ ผืน ณ บก.กรม ทพ.๓๒ ฐานแสงเพ็ญ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จว.น.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย